• جهت همکاری با مهندسین مشاور محیط فضارا چه مراحلی باید طی کرد؟

پاسخ: ابتدا رزومه خود را به ایمیلfazara.employe@gmail.com   ارسال نمایید ، سپس در صورت تایید از سوی هیئت مدیره مهندسین مشاور ، شما به مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد.

  • مهندسین مشاور محیط فضارا در چه زمینه هایی فعالیت دارد؟

پاسخ: این مشاور در طراحی ، نظارت واجرای پروژه های مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، فرهنگی ، رفاهی ، صنعتی ونظامی فعالیت می کند.